Kontaktai

+37068802230 info@akva-prekes.lt Maišiagalos g. 24-2, Vilnius
Aukštyn
Pagrindinis  /  Informacija  /  Bendrosios nuostatos

Bendrosios nuostatos

1. Bendrosios nuostatos

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Sąlygos ir taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.akva-prekes.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis bei sutikti su jomis (pažymėjus varnelę prie teiginio “Aš perskaičiau ir sutinku su Sąlygos ir taisyklės” .

Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, tokiu atveju prašome neatlikti pirkimo – pardavimo sandorių internetinėje parduotuvėje www.akva-prekes.lt ir nesinaudoti šios internetinės parduotuvės paslaugomis.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Visus taisyklių pasikeitimus galėsite rasti mūsų puslapyje.

2. Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga

Registruojantis www.akva-prekes.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjai privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą). Perkant prekes Pirkėjas privalo pateikti papildomus teisingus duomenis (pilną mokėtojo adresą, pilną gavėjo adresą, telefoną, pasirinkti mokėjimo būdą). Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą. Duomenys reikalingi, kad esant klausimams ar nesklandumams dėl Pirkėjo užsakymo, Pardavėjas galėtų susisiekti su Pirkėju, taip pat dė užsakymų išsiuntimo.

Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregisruojama internetinėje parduotuvėje www.akva-prekes.lt, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika. Asmens duomenys neatskleidžiami jokioms trečioms šalims (išskyrus LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu buvo įvykdyta nusikalstama veika, susijusi su konkrečių Pirkėju, ir tie duomenys reikalingi teisėsaugos pareigūnams).

2018 m.  gegužės 25 d. įsigalioja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Elektroninėje parduotuvėje renkame ir saugotme savo pirkėjų asmens duomenis, kodėl tai mums reikalinga, sužinosite žemiau. Asmens duomenimis laikoma: vardas, pavardė, e-paštas, IP adresas, tel. numeris, adresas, užsakymų istorija.

2.1. Į jūsų privatumą žiūrime labai rimtai. Jūsų asmens duomenų neparduosime ir nenuomosime. Visus duomenis rinksime, laikysime ir tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

2.2. Kad galėtume Jums ruošti užsakymus, siųsti prekes ir ruošti sąskaitas, turime turėti tam tikrą informaciją apie Jus. Mums svarbu, kad teisingai užpildytumėte savo: vardą, pavardę, adresą, pašto kodą, telefono numerį, el pašto adresą. Jeigu sutinkate pateikti šiuos savo duomenis mums, pažymėkite varnelę, kad sutinkate su mūsų sudarytomis taisyklėmis, tvirtinant užsakymą. Mūsų el parduotuvėje galite registruotis ir matyti savo užsakymų istoriją arba nesiregistravus teikti užsakymus. Betkokiu atveju, Jūsų duomenys išlieka saugūs nuo trečiųjų asmenų.

2.3. Visada paliekame teisę vartotojui kreiptis į e-parduotuvės savininką su prašymu, pateikti visus e-parduotuvėje surinktus duomenis apie vartotoją. Tai pačio vartotojo pateikti duomenys (e-pašto adresas, namų adresas, telefonas ir t.t.) ir duomenys, surinkti jo veiklos elektroninėje parduotuvėje metu – užsakymų istorija. Ši informacija turi būti pateikta įprastu popieriniu arba kompiuterinės įrangos skaitomu formatu.

2.4.Kita vartotojo teisė – tai “teisė būti ištrintam”. Jeigu dėl kokių nors priežasčių Jums atrodo, kad Jūsų duomenys nėra saugūs, galite kreiptis į mūsų el parduotuvę el paštu su prašymu, kad ištrintume Jūsų susikurtą vartotoją.

2.5. Vartotojui turi paliekama galimybė atsisakyti dalyvauti tiesioginėje rinkodaroje. Tai reiškia, kad galite atsisakti naujienlaiškių ar informacinių žinučių.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti“.

Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.serveriai.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.akva-prekes.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie www.akva-prekes.lt internetinėje parduotuvėje turimos vartotojo sąsajos. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Pirkėjas, naudodamasis www.akva-prekes.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų.

Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą į internetinę parduotuvę www.akva-prekes.lt

6. Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Bet kokie bandymai pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui yra tiriami ir, esant reikalui, perduodami teisėsaugos institucijoms.

Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse aprašytą apmokėjimo už prekes būdą (apmokėjimas pavedimu), nesumoka už prekes per 48 valandas nuo užsakymo patvirtinimo išsiuntimo Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve www.akva-prekes.lt teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus, kai įvykdoma nusikalstama veika, susijusi su Pirkėju, ir šie duomenys yra reikalingi teisėsaugos institucijoms.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes į jo nurodytą adresą. Už duomenų pateikimo teisingumą ir prekių atsiėmimą atsako Pirkėjas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

Pirkėjas už prekes atsiskaito banko pavedimu – Pirkėjas po užsakymo patvirtinimo, gali iškart persikelti į banką apmokėjimui arba jeigu pasirenka apmokėjimą rankiniu būdu, gavęs duomenis apmokėjimui, perveda pinigus į nurodytą banko sąskaitą. Tai negalioja jei už prekes atsiskaitoma kurjeriui pristatymu metu arba grynais atsiimant mūsų parduotuvės buveinės adresu.

Neapmokėjus sąskaitos per 48 val. nuo jos išrašymo datos, užsakymas anuliuojamas ir sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo automatiškai laikoma nutraukta.

Visi užsakymai yra formuojami (ir ruošiami išsiųsti) tik gavus pilna apmokėjimą. Nuo to laiko pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9. Prekių pristatymas

Pasirinkus siuntimą kurjeriu ir gavus apmokėjimą iki 12val, parduotuvė įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 2 darbo dienas. Gavus pinigus po 12val, prekių išsiuntimas nusikelia sekančiai darbo dienai. 1-2 darbo dienų terminas netaikomas tais atvejais, kai www.akva-prekes.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą ir pristatymo terminus. Taip pat, jeigu klientas pasirenka siuntimą per Lietuvos Pašto skyrių (LP Skyrius pirmenybines siuntas pristato per 2-4 darbo dienas. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Parduotuvė įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

Prekės pristatomos naudojantis Omniva arba Venipak kurjerių tarnybos paslaugomis, Omniva, Venipak, LP express paštomatais arba visas prekes, nesvarbu kokia jų vertė ar dydis, nemokamai galite atsiimti www.akva-prekes.lt buveinės adresu: Maišiagalos g. 24, Vilnius.

Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba prekes atsiimti Pardavėjo buveinės adresu.

10. Prekių kokybės garantija

Kiekvienos www.akva-prekes.lt parduodamos prekės yra naujos, niekada nenaudotos, kokybiškos, suteikiama gamintojo garantija (garantijos terminų ir papildomos specifikos teirautis Pardavėjo apie konkrečią dominančią prekę).

Pirkėjas supranta, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali nevisiškai atitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas (Lietuvoje)

Pirkėjas, prekes netinkamas naudoti ir įsigytas elektroninėje www.akva-prekes.lt parduotuvėje gali grąžinti atgal Pardavėjui įstatymų numatyta tvarka.
Norėdamas grąžinti prekę(es), Pirkėjas turi informuoti Pardavėją nurodytais kontaktais.

Pirkėjui grąžinant naujas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

a) grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
b) prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
c) jeigu tai spintelė, ji turi būti nesurinkta, nepažeista pakuotė;
d) prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nesudaužyta ir kt.);
e) grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
f) grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną;
g) prekes galima grąžinti per 14 kalendorinių dienų.

Garantinio aptarnavimo sąlygos:

a) prekė perduodama Pardavėjui originalioje pakuotėje;
b) pridedamas įsigijimo dokumentas;
c) jeigu garantinė prekė yra atsiunčiama Pardavėjui, tai el paštu arba pridėtu laišku nurodomas prekės defektas (Tai netaikoma prekes pristačius gyvai į parduotuvę);
d) tame pačiame laiške nurodomas adresas, kuriuo Pirkėjui išsiųsti pataisytą ar pakeistą prekę (Tai netaikoma prekes pristačius gyvai į parduotuvę);
e) pinigai už prekę gali būti grąžinti tuo atveju, jeigu prekė yra nepataisoma ir bus pakeista nauja. Pirkėjas gali pasirinkti gauti naują prekę arba pinigų grąžinimą;
f) jeigu ištestavus paaiškėja, kad prekė yra kokybiška, Pirkėjas sumoką už siuntimą ir prekė grąžinama Pirkėjui;
g) pataisytas ar pakeistas garantines prekes Pardavėjas atsiunčia savo sąskaita.

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Prekės kurių negalima grąžinti: Iliuminisencinės lempos, droseliai, matuojamos prekės (fonai, šlangelė), sveriamos prekės.

Prekės, kurioms netaikoma garantija: iliuminisencinės lempos, droseliai.

Grąžinamas ar garantines prekes Pirkėjas pristato savo sąskaita adresu Maišiagalos g. 24-2, Vilnius, LT-08123

 12. Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formose, esančiose www.akva-prekes.lt internetinėje parduotuvėje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.akva-prekes.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

13. Apsikeitimas informacija

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Baigiamosios nuostatos

Visi pranešimai turi būti teikiami elektroniniu paštu info@akva-prekes.lt arba telefonu Nr. +370 688 02230 arba tiesiai per www.akva-prekes.lt el. parduotuvę.

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali naudotis www.akva-prekes.lt internetinės parduotuvės paslaugomis.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.